FIRMA

MDAT Advocats i advocades  és un bufet d'Advocats i Advocades, creat al 2008 i especialitzat en DRET PENAL, que presta els seus serveis a tot el territori estatal.

El Despatx ofereix assistència lletrada a persones físiques i jurídiques, en condició de Defensa o d'Acusació particular, en aquells procediments judicials pels que es diluciden responsabilitats penals i patrimonials derivades de delicte o falta, des de la presentació de querella o denúncia fins l'esgotament de tots els recursos previstos en Dret. És també destacable la seva activitat d'assessorament a empreses i entitats privades i públiques dins el marc de l'anomenat “Dret Penal Econòmic”, mitjançant dictàmens i tot tipus d'actuacions encaminades a prevenir riscs penals per a l'Empresa i els seus administradors, directius i empleats: Corporate Defense.

El bufet disposa d'un equip de cinc lletrats i lletrades, especialistes en Dret Penal i altament qualificats/des, d'un departament d'Administració i de tots els mitjans tecnològics i materials que permeten un òptim servei al client, qui pot ser atès personalment en anglès, francès, alemany i italià. Així mateix, compta entre els seus cooperadors amb els més prestigiosos gabinets pericials del país.

El Despatx també és col·laborador del Màster en Dret Penal i Ciències Penals de les Universitats de Barcelona i Pompeu Fabra, del Màster d’Advocacia de la Universitat de Barcelona i participa en les “Estades en despatxos d'Advocats” dels Jutges en pràctiques de l'Escola Judicial Espanyola, MDAT ADVOCATS PENALISTES és un dels bufets especialitzats en Dret Penal de referència de Catalunya i li són confiats assumptes penals per part de significats bufets civilistes, mercantilistes, matrimonialistes, laboralistes, administrativistes i fiscalistes d'àmbit nacional i internacional amb els que col·labora; a més de lliurar els seus serveis a empreses rellevants i a nombroses entitats de Dret Públic i Administracions públiques, gestories i assessories de renom, corredories i asseguradores. També compta amb diferents convenis de derivació externa subscrits amb entitats empresarials i socials d'àmbit estatal.

L'any 2024 s'incorpora a la firma Jennifer Losada, advocada amb més de 25 anys d'experiència en Dret de Família per tal de crear i dirigir el Departament de Família i Successions del bufet.

Dins la seva vessant social, independentment de l'activitat pròpia dels seus socis i equip, el Despatx participa habitualment en esdeveniments de captació de fons per a organitzacions altruïstes com ara la Fundació Ignasi de Gispert i la Fundació Jubert Figueras.