FIRMA

MDAT Advocats Penalistes  és un bufet d'Advocats especialitzat única i exclusivament en DRET PENAL, que presta els seus serveis a tot el territori estatal des de les seves oficines, ubicades a la zona prime de Barcelona i Girona.

El Despatx ofereix assistència lletrada a persones físiques i jurídiques, en condició de Defensa o d'Acusació particular, a aquells procediments judicials pels que es diluciden responsabilitats penals i patrimonials derivades de delicte o falta, des de la presentació de querella o denúncia fins l'esgotament de tots els recursos previstos en Dret. És també destacable la seva activitat d'assessorament a empreses i entitats privades i públiques dins el marc de l'anomenat “Dret Penal Econòmic”, mitjançant dictàmens i tot tipus d'actuacions encaminades a prevenir riscs penals per a l'Empresa i els seus administradors, directius i empleats: Corporate Defense.

Els advocats, Ignasi Martínez de Dalmases, Diputat de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (2005- 2007), i Olga Arderiu Ripoll, Vocal electiva de la Junta d'Alter Mutua, en l'actualitat, i que va ser Diputada de la Junta de Govern del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (2017-2020) i Vicepresidenta de la Secció de Dret Penal de la Comissió de Cultura del I.C.A.B. (2008- 2017), ambós amb una reconeguda trajectòria al sector jurídic-penal, succeïnt a “Martínez de Dalmases, Advocats” (2000- 2007) varen fundar el Despatx amb seu a Barcelona al març de 2007, i al febrer de 2011 va tenir lloc l'apertura de la segona oficina de la firma a la ciutat de Girona. Ambdós complementen la seva activitat professional amb la docent, a més de col·laborar habitualment amb mitjans de comunicació audiovisual, ràdio i premsa escrita especialitzada.

El Despatx disposa d'un equip de cinc lletrats/des, especialistes en Dret Penal i altament qualificats/des, d'un departament d'Administració i de tots els mitjans tecnològics i materials que permeten un òptim servei al client, qui pot ser atès personalment en anglès, francès, alemany i italià. Així mateix, compta entre els seus cooperadors amb els més prestigiosos gabinets pericials del país.

Despatx col·laborador del Màster en Dret Penal i Ciències Penals de les Universitats de Barcelona i Pompeu Fabra, amb el Màster d’Advocacia de la Universitat de Barcelona i partícip a les “Estades en despatxos d'Advocats” dels Jutges en pràctiques de l'Escola Judicial Espanyola, MDA ADVOCATS és un dels bufets especialitzats en Dret Penal de referència de Catalunya i li són confiats assumptes penals per part de significats bufets civilistes, mercantilistes, matrimonialistes, laboralistes, administrativistes i fiscalistes d'àmbit nacional i internacional amb els que col·labora, a més de lliurar els seus serveis a empreses rellevants i a nombroses entitats de Dret Públic i Administracions públiques, gestories i assessories de renom, correduries i asseguradores. Compta amb diferents convenis de derivació externa subscrits amb entitats empresarials i socials d'àmbit estatal.

Dins la seva vessant social, independentment de l'activitat pròpia dels seus socis i equip, el Despatx participa habitualment en esdeveniments de captació de fons per a organitzacions altruïstes com ara la Fundació Ignasi de Gispert i la Fundació Jubert Figueras.